16.5.2017

Miksi erityisesti D-vitamiinin saannista tulee huolehtia Crohnin taudissa?


Crohnin tauti on tulehduksellinen suolistosairaus, jossa suolistoon kohdistuu krooninen inflammaatio eli tulehdus. Erona toiseen tulehdukselliseen suolistosairauteen, haavaiseen paksusuolentulehdukseen eli ulseratiiviseen koliittiin, joka kohdistuu vain paksusuoleen, Crohn voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan osassa.

Crohnia sairastavan potilaan tulee huolehtia kaikkien vitamiinien ja kivennäisaineiden riittävästä saannista - ja usein tähän tarvitaan vitamiini-kivennäisainelisää. Mutta erityisesti D-vitamiini on tärkeä.

D-vitamiini on tärkeä kahdesta syystä.

Ensinnäkin, isolla osalla potilaista tauti kohdistuu ohutsuolen loppuosaan ileumiin, joka on D-vitamiinin imeytymispaikka. Jos siellä on kova tulehdus päällä, suoli ei tietenkään pysty toteuttamaan tehtäväänsä eli ravintoaineiden imeytymistä, kunnolla, jolloin imeytyminen on puutteellista. Toisaalta ileumia on voitu joutua leikkamaan, mikä heikentää D-vitamiinin imeytymispinta-alaa. Toisaalta ileumista imeytyvät myös sappihapot, joita tarvitaan rasvaliukoisten vitamiinien imeytymiseen. Kun ileumia on leikelty, siitä seuraava sappihappojen vajaaimeytyminen aiheuttaa rasvojen puutteellista imeytymistä, josta seuraa rasvaliukoisten vitamiinien puutteellista imeytymistä josta taas seuraa D-vitamiinin puutteellista imeytymistä. Tähän voidaan joutua syömään kolestyramiinia eli Questran-nimistä lääkettä, joka sekin heikentää rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä.

Toiseksi, Crohnin taudin hoidossa käytetään kortikosteroideja eli kortisonia. Kortisoni heikentää luustoa ja lisää riskiä osteoporoosiin. D-vitamiini taas toimii toisin päin eli sen riittävä saanti tukee luuston kuntoa.

Summa summarum, Crohnin tauti itsessään usein hankaloittaa D-vitamiinin imeytymistä. Koska lääkkeet heikentävät luuston kuntoa, tulee riittävää D-vitamiinin saantia painottaa. Crohn on hankala tauti eikä potilas voi vaikuttaa kaikkeen. Siksi kannattaa optimoida se, mihin voi vaikuttaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti